สถิติ ผู้เขี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้219
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้62
mod_vvisit_counterตลอดสัปดาห์นี้913
mod_vvisit_counterตลอดสัปดาห์ ที่แล้ว761
mod_vvisit_counterตลอดเดือนนี้3563
mod_vvisit_counterตลอดเดือนที่แล้ว3043
mod_vvisit_counterผู้เยี่ยมชม ทั้งหมด232331
Home
ข่าวประชาสัมพันธ์
Display # 
จัดซื้อจัดจ้าง
# Article Title Created Hits
1 ประกาศ อบต.บางไทร เรื่อง สอบราคาซื้อถังเก็บน้ำขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิคร จำนวน ๓๘ ใบ
27 ก.พ. 2015 49
2 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อถังเก็บน้ำขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓๘ ใบ
25 ก.พ. 2015 47
3 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตีนเขา หมู่ที่ ๑ ตำบลตำตัว
27 ม.ค. 2015 68
4 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลตำตัว อ
27 ม.ค. 2015 66
5 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบสูบน้ำบาดาลพร้อมขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๖ ตำบลบางไทร
27 ม.ค. 2015 63
6 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง อเนกประสงค์หกล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
15 ม.ค. 2015 70
7 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์หกล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
08 ม.ค. 2015 72
8 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ เเละเงื่อนไขโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์หกล้อ ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
08 ม.ค. 2015 75
9 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์หกล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 ธ.ค. 2014 106
10 ประกาศร่างTORโครงการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์หกล้อ ครั้งที่1/2558
03 ธ.ค. 2014 121
# - หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น - - วันที่ -
หารือกรณีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว 15/01/2558
มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 28/05/2558
การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 28/05/2558
รายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาคืนเงินหลักประกันให้กับคู่สัญญา
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
28/05/2558
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 4 28/05/2558
แนวทางการรายงานสถานะปัจจุบันของเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 - 2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
28/05/2558
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
27/05/2558
แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
27/05/2558
แจ้งรายชื่อให้ข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ ในรุ่นที่ 6/1 และ 8/1
[รุ่น 6/1]
[รุ่น 8/1]
27/05/2558
การจัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและพนักงานครูในสถานศึกษาที่ได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่ม 1 ขั้น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
27/05/2558


ประกาศเปิดสอบงานราชการ

ผู้บริหาร

mayer.jpg

ปฏิทินงาน

May 2015
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Login Formเพจ อบต.