สถิติ ผู้เขี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้64
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้97
mod_vvisit_counterตลอดสัปดาห์นี้161
mod_vvisit_counterตลอดสัปดาห์ ที่แล้ว302
mod_vvisit_counterตลอดเดือนนี้2245
mod_vvisit_counterตลอดเดือนที่แล้ว3896
mod_vvisit_counterผู้เยี่ยมชม ทั้งหมด225527
Home
ข่าวประชาสัมพันธ์
Display # 
จัดซื้อจัดจ้าง
# Article Title Created Hits
1 ประกาศ อบต.บางไทร เรื่อง สอบราคาซื้อถังเก็บน้ำขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิคร จำนวน ๓๘ ใบ
27 ก.พ. 2015 21
2 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อถังเก็บน้ำขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓๘ ใบ
25 ก.พ. 2015 24
3 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตีนเขา หมู่ที่ ๑ ตำบลตำตัว
27 ม.ค. 2015 39
4 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลตำตัว อ
27 ม.ค. 2015 37
5 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบสูบน้ำบาดาลพร้อมขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๖ ตำบลบางไทร
27 ม.ค. 2015 39
6 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง อเนกประสงค์หกล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
15 ม.ค. 2015 43
7 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์หกล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
08 ม.ค. 2015 48
8 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ เเละเงื่อนไขโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์หกล้อ ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
08 ม.ค. 2015 46
9 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์หกล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 ธ.ค. 2014 71
10 ประกาศร่างTORโครงการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์หกล้อ ครั้งที่1/2558
03 ธ.ค. 2014 88
# - หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น - - วันที่ -
หารือกรณีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว 15/01/2558
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2558 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 35 27/03/2558
การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ 27/03/2558
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
27/03/2558
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 27/03/2558
การรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องเดือนเมษายน 2558 27/03/2558
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
26/03/2558
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 26/03/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนเมษายน 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
26/03/2558
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 5 26/03/2558


ประกาศเปิดสอบงานราชการ

ผู้บริหาร

mayer.jpg

ปฏิทินงาน

March 2015
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Login Formเพจ อบต.