สถิติ ผู้เขี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้5
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้58
mod_vvisit_counterตลอดสัปดาห์นี้5
mod_vvisit_counterตลอดสัปดาห์ ที่แล้ว371
mod_vvisit_counterตลอดเดือนนี้5
mod_vvisit_counterตลอดเดือนที่แล้ว3222
mod_vvisit_counterผู้เยี่ยมชม ทั้งหมด219391
Home
ข่าวประชาสัมพันธ์
Display # 
จัดซื้อจัดจ้าง
# Article Title Created Hits
1 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตีนเขา หมู่ที่ ๑ ตำบลตำตัว
27 ม.ค. 2015 8
2 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลตำตัว อ
27 ม.ค. 2015 6
3 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบสูบน้ำบาดาลพร้อมขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๖ ตำบลบางไทร
27 ม.ค. 2015 8
4 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง อเนกประสงค์หกล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
15 ม.ค. 2015 11
5 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์หกล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
08 ม.ค. 2015 15
6 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ เเละเงื่อนไขโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์หกล้อ ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
08 ม.ค. 2015 22
7 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์หกล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 ธ.ค. 2014 35
8 ประกาศร่างTORโครงการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์หกล้อ ครั้งที่1/2558
03 ธ.ค. 2014 46
9 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กประปา หมู่ที่ 4 ตำบลบางไทร
11 พ.ย. 2014 57
10 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอบบางชิง หมู่ที่ 5 ตำบลบางไทร
11 พ.ย. 2014 45
# - หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น - - วันที่ -
หารือกรณีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว 15/01/2558
การจัดระเบียบทางเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร 30/01/2558
แนวปฏิบัติในการปรับพฤติกรรมตามค่านิยมของคนไทย 12 ประการ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
29/01/2558
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาระดับผู้บริหารสถานศึกษา 29/01/2558
เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบรายจ่ายลงทุน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
29/01/2558
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมกราคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
29/01/2558
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 10 28/01/2558
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 9 28/01/2558
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 8 28/01/2558
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 28/01/2558


ประกาศเปิดสอบงานราชการ

ผู้บริหาร

mayer.jpg

ปฏิทินงาน

February 2015
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Login Formเพจ อบต.