สถิติ ผู้เขี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้81
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้69
mod_vvisit_counterตลอดสัปดาห์นี้230
mod_vvisit_counterตลอดสัปดาห์ ที่แล้ว751
mod_vvisit_counterตลอดเดือนนี้5388
mod_vvisit_counterตลอดเดือนที่แล้ว4788
mod_vvisit_counterผู้เยี่ยมชม ทั้งหมด211231
Home
Display # 
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก อบต.
# Article Title Author Hits
1 โครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สตรีในชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร 110
2 อบต.บางไทร คัพ ครั้งที่ ๑๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร 127
3 องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร ห่วงใยผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร 549
4 ภาพกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2556
Administrator 300
5 ประกาศภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร 887
จัดซื้อจัดจ้าง
# Article Title Author Hits
1 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กประปา หมู่ที่ 4 ตำบลบางไทร
Administrator 15
2 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอบบางชิง หมู่ที่ 5 ตำบลบางไทร
Administrator 12
3 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบางอับ หมู่ที่ 5 ตำบลบางไทร
Administrator 10
4 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหอถังเหล็กประปา หมู่ที่ 3 ตำบลตำตัว
Administrator 14
5 ประกาศสอบราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)
อบต.บางไทร 43
# - หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น - - วันที่ -
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
[รายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.4/ว2145 21/11/2557 24/11/2557
ขอข้อมูลรายละเอียดเงินฝากคลัง กค. มท 0803/ว2137 20/11/2557 24/11/2557
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.2/ว4122 21/11/2557 24/11/2557
การประชาสัมพันธ์ (โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557) สน.กศ. มท 0893.2/ว2134 20/11/2557 21/11/2557
สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ในเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) สน.บถ. มท 0809.2/ว114 21/11/2557 21/11/2557
การปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 8 เป็นระดับ 9 สน.บถ. มท 0809.2/ว113 20/11/2557 21/11/2557
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
[เอกสารแนบ]
สน.กศ. มท 0893.3/ว2142 20/11/2557 21/11/2557
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว2141 20/11/2557 21/11/2557
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557
[รายชื่อ]
สน.กศ. มท 0893.2/ว2140 20/11/2557 21/11/2557
ขอความร่วมมือเสนอชื่อ (ครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน) สน.กศ. มท 0893.2/ว2139 20/11/2557 21/11/2557


# - โอนย้ายทั่วประเทศ -
Try Minecraft For Free Tips & Guide
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล
รับโอน(ย้าย)

ผู้บริหาร

mayor.jpg

ปฏิทินงาน

November 2014
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Login Form