สถิติ ผู้เขี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้101
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้102
mod_vvisit_counterตลอดสัปดาห์นี้444
mod_vvisit_counterตลอดสัปดาห์ ที่แล้ว1093
mod_vvisit_counterตลอดเดือนนี้203
mod_vvisit_counterตลอดเดือนที่แล้ว7819
mod_vvisit_counterผู้เยี่ยมชม ทั้งหมด197579
Home
Display # 
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก อบต.
# Article Title Author Hits
1 โครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สตรีในชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร 67
2 อบต.บางไทร คัพ ครั้งที่ ๑๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร 82
3 องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร ห่วงใยผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร 465
4 ภาพกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2556
Administrator 220
5 ประกาศภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร 667
จัดซื้อจัดจ้าง
# Article Title Author Hits
1 โครงการขยายเขตระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่ที่2 ตำบลตำตัว
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร 75
2 โครงการปรับปรุงพื้นที่ข้างอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่1 ตำบลบางไทร
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร 72
3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 6 ตำบลตำตัว
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร 79
4 ประกาศโครงปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาทุ่งโตนด้วนใต้ หมู่ ๒ ตำบลบางไทร
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร 78
5 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสองแพรก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร 229
# - หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น - - วันที่ -
แนวทางปฏิบัติการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ตามโครงการ e-Plan สน.พส. มท 0810.5/ว1474 02/09/2557 02/09/2557
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557) ผ่านทางระบบ GFMIS
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว1468 01/09/2557 02/09/2557
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.กศ. มท 0893.3/ว1466 29/08/2557 02/09/2557
การเลื่อนวันคัดเลือก/สอบคัดเลือก กรณีเหตุจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว78 01/09/2557 01/09/2557
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.2/ว77 31/08/2557 01/09/2557
การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ สน.สส. มท 0891.2/ว1458 01/09/2557 01/09/2557
การประชาสัมพันธ์โครงการ (สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD) สน.กศ. มท 0893.2/ว1454 29/08/2557 01/09/2557
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน กค. มท 0803/ว1457 29/08/2557 01/09/2557
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3 สน.พส. มท 0810.3/ว1452 29/08/2557 29/08/2557
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ สน.บถ. มท 0809.2/ว742 29/08/2557 29/08/2557


# - โอนย้ายทั่วประเทศ -
รับโอนพนักงานเทศบาล 12 ตำแหน่ง
Retirement Supply In Germany Significant Review
Im glad I now registered
Im glad I now registered

ผู้บริหาร

mayor.jpg

ปฏิทินงาน

September 2014
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Login Form