สถิติ ผู้เขี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้50
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้126
mod_vvisit_counterตลอดสัปดาห์นี้275
mod_vvisit_counterตลอดสัปดาห์ ที่แล้ว1296
mod_vvisit_counterตลอดเดือนนี้275
mod_vvisit_counterตลอดเดือนที่แล้ว3896
mod_vvisit_counterผู้เยี่ยมชม ทั้งหมด223557
Home
ข่าวประชาสัมพันธ์
Display # 
จัดซื้อจัดจ้าง
# Article Title Created Hits
1 ประกาศ อบต.บางไทร เรื่อง สอบราคาซื้อถังเก็บน้ำขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิคร จำนวน ๓๘ ใบ
27 ก.พ. 2015 8
2 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อถังเก็บน้ำขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓๘ ใบ
25 ก.พ. 2015 11
3 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตีนเขา หมู่ที่ ๑ ตำบลตำตัว
27 ม.ค. 2015 33
4 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลตำตัว อ
27 ม.ค. 2015 30
5 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบสูบน้ำบาดาลพร้อมขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๖ ตำบลบางไทร
27 ม.ค. 2015 30
6 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง อเนกประสงค์หกล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
15 ม.ค. 2015 30
7 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์หกล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
08 ม.ค. 2015 35
8 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ เเละเงื่อนไขโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์หกล้อ ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
08 ม.ค. 2015 38
9 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์หกล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 ธ.ค. 2014 59
10 ประกาศร่างTORโครงการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์หกล้อ ครั้งที่1/2558
03 ธ.ค. 2014 74
# - หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น - - วันที่ -
หารือกรณีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว 15/01/2558
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ 03/03/2558
แจ้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับโล่ประกาศเกียรติคุณ 03/03/2558
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 03/03/2558
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 02/03/2558
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 02/03/2558
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 02/03/2558
การหารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และการกำหนดมาตรการเยียวยา สำหรับผู้ได้รับการยรรจุและแต่งตั้งด้วยคุณวุฒิการศึกษาที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ที่ ก.ท. กำหนด 27/02/2558
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน 27/02/2558
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 27/02/2558


ประกาศเปิดสอบงานราชการ

ผู้บริหาร

mayer.jpg

ปฏิทินงาน

March 2015
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Login Formเพจ อบต.